Yhteystiedot (pääkonttori)

Lectus Ky
Vilhonvuorenkuja 10 C 80
00500 Helsinki
040 550 5533
kalle.toiskallio(ät)lectus.fi
varalla: kalle.toiskallio.lectus(ätti)gmail.com

Y-tunnus: 2243522-4
Nordea 124830-214027
FI44 1248 3000 2140 27 NDEAFIHH

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:114087 kpl

Liikenteen sosiologiaa

Sosiologia on yleinen yhteiskuntatiede. Muutamia, ajankohtansa sosiologisia menetelmiä ja teorioita hyödyntäviä opinnäytteitä on laadittu myös liikenteen sosiologiassa. Vanhemmat suomalaiset työt ovat ns. empiirisen sosiaalitutkimuksen eli paljolti määrällisen kyselytutkimuksen hengessä laadittuja. 2000-luvun työt ovat puolestaan kulttuurintutkimuksellisesti orientoituneita ja käyttävät lähes yksinomaan laadullisia menetelmiä. Opinnäytetöissä on pikemminkin pureuduttu jostain näkökulmasta liikenteeseen käytännöllisenä ilmiönä, kuin luotu yhteiskuntateoriaa liikennetapauksen pohjalta. Tämän vuoksi liikenteen sosiologiasta ei ole kasvanut Suomessa varsinaista akateemista sosiologian oppialaa, vaikka sosiologian muotiaikoina 1970- ja 80-luvuilla tunnettiinkin yleisesti liikennesosiologian (transport sociology) käsite. Vakiintuneiden liikennetieteiden, liikennetekniikan ja liikennepsykologian, rinnalla liikenteen sosiologia on kehittyvä näkökulma. Sen liittyminen edellisiin on haastavaa, koska se ei katso niiden tavoin liikennettä suljettuna, vaan avoimena järjestelmänä. Kaikkia tekijöitä ei tunneta. Sen vuoksi se lähinnä kritisoi hallinnan illuusiota, jota erityisesti liikennetekniikka  tarjoaa. Ja koska liikennetutkimusta Suomessa tehdään pääasiassa liikenneviranomaisten rahoittamana, tutkimus keskittyy paljolti teknisestä näkökulmasta rajattuihin näkökulmiin, joiden rajallisuus siedetään, koska se tarjoaa kuitenkin kuvitelman asioiden hallinnasta. Liikenne on ikään kuin liikenneviranomaisten hallinnassa.

Siinä mielessä tekniikka, psykologia ja sosiologia kyllä ovat relevantteja liikennetieteitä, että liikenteessähän liikkuvat yksilöt tiettyjen teknisten ja sosiaalisten reunaehtojen rajaamana.

Liikenteen sosiologisia tutkimuksia

*Kalle Toiskallion väitöskirja "Liikenteen sosiologiaa" -työssä on tutkittu kaupunkilaisten liikkujien sosiaalisuutta liikenteessä, painettuja automainoksia lehdissä ja kaupunkitaksin ammattikulttuuria ja asiakasvuorovaikutusta. Tie sen johdantoartikkeliin aukeaa tästä.

*Heli Vaarasen väitöstyö "Kaaharipoikia ja rappioromantiikkaa", jossa pääasiassa osallistuvan havainnoinnin keinoin tutkittiin nuoria kaahareita ja heidän elämäänsä. Sen johdantoartikkeli aukeaa tästä.

...lista täydentyy ajan mittaan...