Yhteystiedot (pääkonttori)

Lectus Ky
Vilhonvuorenkuja 10 C 80
00500 Helsinki
040 550 5533
kalle.toiskallio(ät)lectus.fi
varalla: kalle.toiskallio.lectus(ätti)gmail.com

Y-tunnus: 2243522-4
Nordea 124830-214027
FI44 1248 3000 2140 27 NDEAFIHH

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:114084 kpl

ACADEMIC publications and other academic accomplishments (Toiskallio)

Publications

Books

 

Toiskallio, K. (2002). Liikenteen sosiologiaa. Taksimatkan seurallisuus, liikenteen neuvottelut, automainosten näkökulma. [Sociology of Traffic. Sociability of a taxi fare, negotiations in traffic, angles of car ads] Publications of the Department of Sociology No. 240. University of Helsinki. (published dissertation)

Toiskallio, K. (Ed.) (2001). Viettelyksen vaunu. Autoilukulttuurin muutos Suomessa. [A Streetcar Named Desire. The change in automobility culture in Finland] Helsinki, SKS.

Toiskallio, K. (1996). Vapaa taksi? Kuljettajan tilitys - luottamuksella. [A Free Taxi? Taxi driver’s narrative – confidentially] Helsinki, SKS. 

 

Articles in national and international peer-reviewed journals

Poutiainen, S. & Toiskallio, K. Mökkimatkan merkitykset. (Meanings of the summer cottage journeys) Liikenne/Kaupunki 1-2/2012.

Johnson M, Toiskallio K (2007). Who are the Users of Habbo Hotel - and What are they Doing There?, Consumer 2007, Helsinki, Finland, October 2007.

Tamminen, S., Oulasvirta, A., Toiskallio, K. & Kankainen, A. (2004). Understanding mobile contexts. Personal Ubiquitous Computing 8 (2). (ACM-link) (Awarded as the most influential paper by Mobile HCI 2013)

Toiskallio, K. (2002). The Impersonal Flâneur. Navigation Styles of Social Agents in Urban Traffic. Space and Culture 5 (2).

Toiskallio, K. (2001). Miten liikenteessä liikkujat arvioivat toisiaan -- makukamppailua normaalista. [What are the way sin which people in traffic judge themselves and others in traffic] Sosiologia 38 (2).  

Toiskallio, K. (2000). Simmel hails a cab: Fleeting sociability in the urban taxi. Space and Culture 1(6).

Toiskallio, K. (1994). Taksin kaupunkilaisuus ja tilan hallinta. [The urbanity and space management in an urban taxi] Sosiologia 31 (2).  

Toiskallio, K. (1997). Yksin yhdessä - automainoksessa. Sanan ja kuvan yhteispeli mainoksen sosiaalisella näyttämöllä. [Alone together in car ad. Collaboration of word and picture on the social stage of advertisement] Tiedotustutkimus 20 (3). 

Toiskallio, K. (1996). Liikkumisen vapaus liikennekulttuurissa. [Freedom of movement in traffic culture] Alue & Ympäristö 2/1996.  

Toiskallio, K. (1995). Liikenne: kulttuuria. Kartoitus auto- ja liikennekulttuurin tutkimuksen kuolleista kulmista. [Traffic: culture. Mapping dead corners of car and traffic cultural studies.] Yhteiskuntasuunnittelu 33 (4).

 

Articles in national and international edited books

 

Toiskallio, K. (2006). Autossa. [In a car.] In L. Koivunen, T. Syrjämaa, I.-M. Söderholm(eds.) Turistin tilat. Tilallisuus modernin matkustajan kokemuksena. Turun historiallinen yhdistys. Turun historiallinen arkisto 58.

Toiskallio, K. (2000). Käyntiä yli henkilökohtaisen ja ”joukon” rajojen - kohti joukkoliikenteen ja asiakkaiden identiteetin rakentamista. [Running over the border of personal and ”public” - towards building the identity of public transport and its customers] In T. Anttila (ed.) Joukkoliikenne Suomen liikennejärjestelmän osana. Teknillistieteelliset akatemiat 2000:1. Helsinki. 

Toiskallio, K. (2000). Parkkiluolien autot-on keskusta. [Underground car-less parks are the city center] In Stadipiiri (ed.) URBS. Kirja Helsingin kaupunkikulttuurista. Helsingin kaupungin tietokeskus/Edita. Helsinki. 

Toiskallio, K. (1999). Origins of Sightseeing and the Sense of Car Voyage. In T.  Mauranen (ed.) Traffic, Needs, Roads. Perspectives on Past, Present and Future of Roads in Finland and the Baltic Area. Finnish Road Administration. Helsinki. 

Toiskallio, K. (1997). Mihin autolla pääsee? katsojan paikka mainoksessa. [Underground car-less parks are the city center] In P. Sulkunen & J. Törrönen (eds.) Näkökulmia semioottiseen sosiologiaan. Sosiaalisen todellisuuden rakentuminen ja ymmärrettävyys. Helsinki, Gaudeamus.

Toiskallio, K. (1995). Miksi henkilöauto on kiehtovampi, kuin joukkoliikenne. Arjen alajärjestelmän näkökulma. .  [Why car is more fascinating than public transport. Point of view of sub-systems of everyday life] In  H. Schulman & V. Kanninen (eds.) Kaupunki kohtauspaikkana. Yhdyskuntasuunnittelun Täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja 1995 C 33

Toiskallio, K. (1995.) Taksin (t)yö. [Taxi’s night work] In J. Lähteenmaa & L. Mäkelä (eds.) Helsingin yö. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia. 

 

Conference proceedings and other publications (in Finland and abroad)

 

Johnson, M.  and Toiskallio, K (2005). Fansites as Sources for User Research: Case Habbo Hotel. Proceedings of the 28th Conference on Information Systems Research in Scandinavia (IRIS'28).  

Salovaara, A., Johnson, M., Tiitta S. & Turpeinen, M. and Toiskallio, K.  (2005).  Creative Playmakers with a Community Orientation and their Motivations in Multiplayer Games. Proceedings of the ACM SIGCHI International Conference on Advances in Computer  Entertainment Technology (ACE 2005), June 15-17, Polytechnic University of Valencia, Spain.

Toiskallio, K. & Johnson, M. (2004). Mobile community - vague community: combining lived privacy and anonymous publicity within the social world.  Proceedings of The Fifth Wireless World Conference: Managing Wireless Communications, 15-16 July, University of Surrey, Guildford, UK.

Toiskallio, K. (2002). Mobiilit käyttökontekstit – Mobix. [Mobile contexts of use - Mobix] In  P.  Repo & J. Aro (eds.) Teknologian yhteiskunnallinen ja kulttuurinen tutkimus. Seminaarialustuksia 16.5.2002. Kuluttajatutkimuskeskus. Työselosteita ja esitelmiä 71. Helsinki.

Toiskallio, K. (2002). Auton yhteiskäyttö: moraalis-käytännöllinen kompromissi. Raportti City Car Clubin yksityisjäsenten haastatteluista. [Car-sharing: moral-practical compromise. Report on members of City Car Club, Helsinki] Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä L, 2002:3.

Toiskallio, K. (1999). Autolla kaupungissa - yksin yhdessä. [In city with car – alone together] Hyvinvointikatsaus. Tilastollinen aikakauslehti 4/1999. Tilastokeskus. Helsinki.  

Toiskallio, K., Lehtonen, H., Kanninen, T., Sirviö, J. & Pakarinen, T. (1995). Voidaanko henkilöautoliikennettä vähentää? [Can car traffic be reduced? Studies of the Finnish Road Administration] Tielaitoksen selvityksiä 92/1995 (S11 - Tienpidon yhteiskunnalliset vaikutukset). Helsinki.  

Toiskallio, K., Puohiniemi, M. & Peltola, H. (1995). Liikenneturvallisuus ja tienpidon vaihtoehdot. Tutkimus erilaisten intressiryhmien näkemyksistä. Tulosraportti.[Traffic safety and options of road maintenance. A study on different stakeholders’ views]  Tielaitoksen selvityksiä 38/1995.

Toiskallio, K. (1995). Mitä on tarpeellinen liikenne? [What is the needed traffic?] Liikenne 95, Espoo. Kuntakoulutuksen monisteita

Toiskallio, K. (1995). Onko autokaupungille vaihtoehtoja? [Are there alternatives for car city?] Liikenne 95, Espoo. Kuntakoulutuksen monisteita.

Toiskallio, K. (1994). Joukkoliikenne: tuotantoa vai käyttämistä? Muistiokokoelma YTV:n "Joukkoliikenteen strateginen suunnitelma 1996 - 2006" -projektille. Moniste, 34 s. YTV.  [Public Transport – production or usage? Collection of memos to be later the strategic plan of public transport]

Toiskallio, K. (1992). Suomen joukkoliikenteen koulutus 1990-luvulla. [Training of public transport in 1990s] Liikenneministeriö 1992, erillinen moniste, 38 s. + liitteitä.

Toiskallio, K. (1989). Julkaisematon hallintoselvitys Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelllisestä tiedekunnasta hetkeä ennen kuin laitos- ja tiedekuntatason väliin sijoittuvista ”jaoksista” luovuttiin. Tilaajana Helsingin yliopiston oppilaskunta, HYY. [Unpublished study on the administration of the Faculty of Agriculture and Forest]

 

Academic book reviews (national and international)

 

Toiskallio, K. (2007). Meduusan liike. Mobiiliajan tiedonmuodostuksen filosofiaa [Movement of medusa. Philosophy of production of knowledge in mobile age] (Jaana Parviainen). Sosiologia 44 (3).

Toiskallio, K. (2000). Goffman and Social Organization. Studies in Sociological Legacy. (Gregg Smith, Editor) Acta Sociologica 43 (2). 

Toiskallio, K. (2000). Risk (Deborah Lupton). Acta Sociologica 43 (3).

Toiskallio, K. (1998). Autoilukokemus. Mekanisoitu liike ja virtualisoituva maisema [Experience of driving a car. Mechanized movement and more and more virtual landscape] (Timo Kalanti). Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 75. Espoo. Yhteiskuntasuunnittelu 36 (2).

 

National and international conference papers

 

Johnson, M. and Toiskallio, K.  (2007). Who Are the Habbo Hotel Users - And What Are They Doing There? Consumer 2007. Nordic Consumer Policy Research Conference in Helsinki, 3-5 October.

Toiskallio, K. (2007). Pro Park – Pysäköinnin tärkeys ja vaikeus. [Pro Park. The importance and difficulties of parking.] Sosiologipäivät 2007, Turku. [Work group organized with Kim Kullman]

Salovaara, A., Johnson, M., Tiitta, S. & Turpeinen, M. and Toiskallio, K. (2005).  Nurturers: A creative player segment and their motivations in multi-player games. Creative Gamers - Exploring Participatory Culture in Gaming, Workshop, January 11-12, University of Tampere, Hypermedia Laboratory’s Game Research Lab.

Toiskallio, K., Tamminen, S. & Hari, S. (2003). Mobile contexts of use: Socio-spatial attributes for defining functional requirements. Conference HCI International 2003 (22 - 27 Jun), Crete.

Toiskallio, K., Tamminen, S. & Hari, S. (2003). Mobile communication, image messaging and photo sharing. A cross-cultural comparison of Japanese and Finnish teenagers. Conference HCI International 2003 (22 - 27 Jun), Crete.

Toiskallio, K. (2002). ROUTE-NEGOTIATION Understanding impersonal sociality in urban traffic. Automobility, A Conference Centre for Social Theory & Technology. Keele University, UK, September 8th-10th, 2002.

Toiskallio, K. (2001). Car-sharing and new commitments to a car. Visions and Divisions. The European Sociological Association. Fifth Conference on August 28 - September 1, 2001 at the University of Helsinki, Finland.

Toiskallio, K. (2000). Route-negotiation: social skill of co-presence in an urban traffic. Mobilizing forces: Social and Cultural Aspects of Automobility Workshop, Gothenburg 5.-6.5.2000.

Toiskallio, K. (1997). Mikä on katsojan paikka automainoksessa? [What is the viewer’s seat in car advertisement?] Esitelmä XXVII Valtakunnallisilla autokauppiaspäivillä 14.3.1997.

 

Peer-reviewer

 

Knowledge, Technology and Policy (2008)

Sosiologia (1998 – 2008)

Yhdyskuntasuunnittelu (2001, 2007)

European commission’s 6. framework program. ICT program strategical projects, early phase remote reviewer (2002-2003).

European Sociological Association (organizing work group NEW TECHNOLOGIES AND NEW VISIONS OF SOCIETY SESSION C. Automobility. (2001)

Alue & Ympäristö   (1996)

 

Grants (all Finnish)

 

2003 – Work Safety Council (for conference)

2001 – Emil Aaltonen Foundation (for research)

2001 – University of Helsinki, Vice-Chancellor (for research)

2000 – Finnish Cultural Foundation (for finalizing dissertation)

1999 – City of Helsinki (for research)

1997-1999 – Kone Foundation (three years grant for dissertation work)

1996 – Väinö Tanner Foundation (for dissertation work)

1996 – Finnish Cultural Foundation (for dissertation)

 

Academic service

 

Sosiologipäivät 2007, Turku. [Work group of traffic sociology, organized with Kim

Kullman]

 

Organizing work group NEW TECHNOLOGIES AND NEW VISIONS OF SOCIETY SESSION

C. Automobility, in the conference of European Sociological Association (2001)

 

“Moving Society” seminar, organized in 2001-2002 with M.Sc. (sociology) Pasi Mäenpää

 

Graduate student representative and later researcher representation in the administration of sociology department.

 

 

Theses and dissertation supervision

 

Tech. lic., architect Jaakko Ylinen: Arkkitehtuurin käyttöliittymä, HUT, dept. of Architecture (2009-) [The interface of architecture. Dissertation work, member of the dissertation committee]

Teemu Haapsaari: Pysäköinnin tyyppitalo Vantaalla. Diplomityö, Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Arkkitehtuurin laitos (on going) [Type model for parking houses in Vantaa]

Mirva Kallio:  Asukaspysäköinnin tarve ja pysäköintinormin määrittäminen. Diplomityö, Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos (2011) ) [Demand of parking spaces in residential areas and determination of parking standards]

Pauliina Kuronen: Pysäköintialueiden käytettävyyden yhteys suunnitteluun. Diplomityö. TKK, Liikennetekniikan laboratorio (2006) [Connections of car park usability to planning, M.Sc. in transport planning]

Heini Korpilahti: Käyttökontekstitiedon mallintaminen ohjelmistokehityksen tukena. Diplomityö. TKK, Ohjelmistoliiketoiminnan ja –tuotannon instituutti (2003). [Knowledge of context of use as a support for software development, M.Sc. in computer science]

Sakari Tamminen: Asenteet, sukupuoli ja tietotekniikka: retorinen tarkastelu sukupuolen ja asenteiden rakentumisesta tiimivalmentaja plus -ohjelmaa koskevissa puhetilanteissa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Sosiaalipsykologian laitos (2002) [Attitudes, gender and information technology: rhetoric study of constructing gender and attitudes in speech communication dealing with team coach software program. M.Sc. in social psychology]

Civ. eng. Mikael Johnson: Dialogue between developers and users in large digital communities. HUT, computer science department [Dissertation work, member of the dissertation committee 2003-2004]