Yhteystiedot (pääkonttori)

Lectus Ky
Vilhonvuorenkuja 10 C 80
00500 Helsinki
040 550 5533
kalle.toiskallio(ät)lectus.fi
varalla: kalle.toiskallio.lectus(ätti)gmail.com

Y-tunnus: 2243522-4
Nordea 124830-214027
FI44 1248 3000 2140 27 NDEAFIHH

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:114088 kpl

Tehdyt työt (valtiot. tri Toiskallio)

TÄRKEIMMÄT REFERENSSITEHTÄVÄT liikenne- ja rakennetun ympäristön strategisen suunnittelun konsulttina

2013-2014 HKR/KSV/YMK. Kitka-työryhmä (sihteeri)

2010-2013 HKR. NASTA-tutkimusohjelma (koordinaattori)

2012 Pöyry/Turun kaupunki/Valonia.  SELVITYS KESTÄVÄN TYÖMATKALIIKENTEEN RATKAISUISTA LOGICITYN LOGISTIIKKA- JA TEOLLISUUSALUEILLE (Turun lentokentän ympäristö) (asiantuntija)  

2011 FIRA. Osallistuminen Marja-Vantaan Pysäköintiyhtiön konseptin suunnitteluun. (asiantuntija)

2011 FIRA. Osallistuminen Lasten päivän säätiön p-laitoksen VERSTAS-konseptisuunnittelutyöryhmään (asiantuntija)

2010-2011 Normi P. Marja-Vantaa -projekti/Vantaan kaupunki. Asukaspysäköintipaikkojen määrän joustava arviointialgoritmi (Mirva Kallio) sekä P-tyyppitalo (Teemu Haapsaari). Kahden diplomityön ohjaus.

2009-2011. Tekes/ICT SHOK/Cooperative Traffic. Älykkään pysäköinnin tuotekehitys ja käyttäjätutkimus. Pysäköinnin ennakkovarausjärjestelmä konserttiasiakkaille ja suuryrityksen työntekijöille.

2009-2010 Liikennevakuutuskeskus/VALT. Pysäköintialueiden liikennevahinkojen kyselytutkimus. Metodipilotti. (projektipäällikkö)

2009 HKL. Joukkoliikenteen markkinointi ja tiedotus maahanmuuttajille (projektipäällikkö)

2009 LVM. Ruuhkamaksuselvitys. Ruuhkamaksumallien vaikutusarviointi (asiantuntija)

2009 Tiehallinto/Liikenneturva (LINTU-ohjelma). Jalankulun ja pyöräilyn kuolonkolarien vähentäminen taajamissa liikennejärjestelyjä kehittämällä. Shared space –konsepti (asiantuntija).

2008 MASP, Vantaan kaupunki. Marja-Vantaan kaavoituksen tueksi tehtävä asukaspysäköintiselvitys: arvoverkon yhteistyön kartoitus ja uuden julkisomisteisen pysäköintioperaattorin roolin ja toimintojen ideointi (projektipäällikkö)

2008-2009 Katutila, Vantaan kaupunki. Vantaan kaupungin katutilan suunnitteluohje: ryhmähaastattelujen kerääminen ja pysäköinnin rooli katusuunnittelussa (asiantuntija)

2008 Huhtakeskus, Jyväskylän kaupunki. Huhtakeskuksen (Jyväskylä)ostoskeskuksen kehittämisanalyysi (asiantuntija)

2008-2009 HKSV. Historian ja sosiokulttuurisen identiteetin selvitystyö Sipoon Helsinkiin liitettävällä alueella: asukkaiden reittien ja kohteiden merkitykset (asiantuntija)

2008 Käytettävyys- ja käyttökulttuurit -teemaryhmä, ITS Finland. Teemaryhmän puheenjohtajan tehtävät

2008 NAVI-laitetyöpjat, LVM. Työpaja-sarjan suunnittelu ja toteutus ajoneuvoon sijoitettavien nomadilaitteiden käytöstä ja sijoittamisesta (projektipäällikkö)

2008 Tutkijamyy @450, Digita Oy. Digitan Langattoman laajakaista @450:n käyttöä kartoittavan ja edistävän yrityskyselyn suunnittelu ja toteutus (projektipäällikkö)

2007-2008 Käytettävyys- ja käyttökulttuurit -teemaryhmä, ITS Finland. Teemaryhmän perustaminen ja sihteerin tehtävät

2007 MIEMET, YTV. Mielikuvamenetelmän käyttö Espoon metron liityntälinjojen suunnittelussa (asiantuntija)

2007 Heurekan tiedekeskus. Visiointiworkshop Heurekan digitalisoidusta lipunmyynnistä ja pysäköinnistä osana naapuriin suunniteltua ”Moby Dick” -kompleksia ja Tikkurilan asemaa (asiantuntija)

2007 HEOSA1, HKR. HKR:n Katu- ja puisto-osaston palvelustrategian kehitystyö, esiselvitys (asiantuntija)

2007 Säteilevä satama, Helsingin satama. Helsingin Länsi- ja Etelä-sataman vaikuttavuustutkimus: taloudellinen ja kaupunkikuvallinen näkökulma (projektipäällikkö)

2007-2008 Heosa2, HKR/KPO. HKR:n katu- ja puisto-osaston tuote- ja palvelulinjausten laadinta taustaselvityksen pohjalta: laajan ryhmähaastatteluaineiston kerääminen, eri suunnitteluorientaatioiden tunnistaminen ja tulosten jäsennys intranet-ympäristöön (asiantuntija)

2007 TATBRAND, Tampereen Aluetaksi. Tampereen Aluetaksin brändikehitystyön pohjustus (asiantuntija)

2006 KEPYR, Nokia. Keilaniemen (Nokia)pysäköintilaitoksen laajennustyön suunnittelu. Käytettävyysnäkökulma (asiantuntija)

2006 Pro Park, Kesko, Tampereen pysäköintitalo, LVK, Palmberg, Autoliitto, Oulun pysäköinti, Finavia. Pysäköinnin ongelmakohtien kartoitus (Toiskallion synnyttämä projekti johon osallistujat kutsuttiin)

2006-2007 PALAJA, Tiehallinto. Paljon ajavien hyödyntäminen tienpidossa. Tienkäyttäjät liikennetiedon tuottajina. Esiselvitys

2006-2007 BKT - Brändin kehitystyökalu, YTV, HKL, Hyvinkää. Täsmennetään joukkoliikenteen brändin rakentamiseksi tarpeelliset elementit (asiantuntija)

2006-2007 HEOSA1, HKR. HKR:n katu- ja puisto-osaston tuote- ja palvelulinjausten taustaselvitys (asiantuntija)

2006-2007 BKT, YTV ja HKL (JOTU-ohjelma). Joukkoliikenteen brändin kehitystyökalu (asiantuntija)

2006-2007 JYLP, Ruokakesko ja YTV. Julkisen ja yksityisen tahon kustannusjako- ja yhteistyömahdollisuudet liityntäpysäköinnissä (projektipäällikkö)

2006-2007 Häikermen, AINO-ohjelma (LVM + Tiehallinto). Tieliikenteen häiriötiedon keruumenetelmien kehittäminen: nomadilaitteiden käyttökulttuuriset mahdollisuudet tieliikenteessä (projektipäällikkö)

2006 TeleVaTu, Tiehallinto. Tienvarsitelematiikan arviointi VT1:llä: erityisnäkökulmana opasteiden muuttuvat sisällöt osana autoilijan kohtaamaa mediakokonaisuutta (asiantuntija ja projektipäällikkö)

2005-2007 EETU, AINO-ohjelma (LVM + Tiehallinto). End to End -prototyypin tuotteistus. Tieliikenteen mobiili- keli- ja häiriötietopalvelun (eCall-oheispalveluna) koordinointi, maamerkkien ja reitin hahmottaminen sekä käytettävyysnäkökulma (projektipäällikkö)

2005-2007 JOKOLA, LVM. Joukkoliikenteen kokonaislaatuun vaikuttavat tekijät (asiantuntija)

2005-2007 JOSE, LVM. Joukkoliikenteen käyttäjien segmentointi. JOTU-ohjelman projekti (asiantuntija)

2005 ROM, YTV. Reittioppaan mainosrahoituksen kustannukset ja mahdollisuudet (projektipäällikkö)

2003-2004 Mc2, Tekes (Fenix-ohjelma). Mobile Content Communities, sisältöä tuottavat yhteisöt. Projektipäällikkö TKK:n osuudessa, jossa mallinnettiin sosiaalista yhteisöä verkkopeliyhteisötapauksissa, erityisesti Habbo Hotellissa ja Geokätkennässä.

2002-2004 Mobix, Tekes (NETS-ohjelma). Mobiilit käyttökontekstit. Tutkittiin useita tapauksia, joissa mobiililaitteita käytettiin työssä tai vapaa-aikana. Työssä luotiin tuotekehitysprosessi, jolla käyttäjäkeskeinen näkökulma paremmin huomioitaisiin mobiililaitteiden suunnittelussa

2001  City Car Clubin jäsentutkimus, LVM, Tieke, KSV/LO. Kvalitatiivinen haastattelututkimus City Car Clubin jäsenten liittymismotiiveista ja näkemyksistä auton yhteiskäytöstä.

1994 Liikenneturvallisuustutkimus, Tielaitoksen keskushallinto. Liikenneturvallisuus ja tienpidon vaihtoehdot. Tutkimus erilaisten intressiryhmien näkemyksistä. Intressiryhmien kokoaminen, esihaastattelut ja ryhmähaastattelujen avustaminen.

1993 Tien merkitys kirjallisuudessa, Tielaitoksen keskushallinto. Selvitys tien merkityksestä kaunokirjallisuudessa.  Kirjallisuustutkimus.